Hex A.D. | Platecover «Netherworld Triumphant»

Design av platecover til Hex A.D.s album «Netherworld Triumphant». Vinyl og CD. Utgitt 9. november 2018.

Bandfoto: Arash Taheri
Forside artwork: Montdoom

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.